MIKKE????????????

המתנה של היום זה ליצור את האתה של מחר.
אתה יכול לשמוע ציפורים שרות. הקשב לצעדים על הקרקע.
המפל המתפרס יוצר יונים שליליים והנחל המתיז, מרפא.
החטיפים ביאוטסו גם מדהימים.
מצא את היאוטסו שלך.

??????????

more

מדריך הטיולים "פאשה"

מדריך הטיולים "פאשה"

הפונקציה הנקראת "פאשה" הינה פונקציה שמציגה באופן אוטומטי תכנים הקשורים לתמונה שצילמתם בעזרת הסמרטפון שלכם.
כדי להציג תוכן קשור, צלם את הסימנים הממוקמים בכל מראה ביאוטסו במצלמת הסמרטפון שלך. תיהנה בזמן שלך שם כאשר מפקדים וכתבים מציגים אותך בסביבות הכפר.

使用方法 「パシャ」で観光案内

???MAP

????????

ב " #mikkeyaotsu " על Instagram
נסה לפרסם תמונה של יאוטסו !
みんなのmikke!をチェック

Wrapping Taxi