HOMEהבט על יאוטסו. ≫ מוזיאון תחנת הכוח הישנה של יאוטסו

הבט על יאוטסו.

בניין הלבנים הזה, המזכיר אדריכלות בסגנון אירופאי, מזכיר את ימי הקדם של יא-או-טסו.

שלושת נהרי ה-"קיסו" (נהר קיסו, נהר נאגארה ונהר איבי) מייצגים את תחום השיפוט "גיפו" ומהם, נהר קיסו מקורו ב-"נאגאנו" והוא זורם דרך תחומי-השיפוט "גיפו", "אייצ'י" ו-"מייא" לתוך מפרץ "איסה". נהר "קיסו" זורם ממזרח למערב, דרך העיירה יא-או-טסו, ובעבר שימש בתור נתיב-מים חשוב לשינוע עץ-כרות מהרי קיסו.
אין זו הגזמה לומר שכל ההתפתחות של יא-או-טסו הינה הודות לאותה תחבורת-מים.
ההברה "טסו" בשם יא-או-טסו מיוצגת ע"י התו הסיני שמציינת נמל או מעגן סירות, כך שאתם יכולים לדמיין איך הדבר קשור לנקודת-ההתחלה של העיירה.

בתקופת "מיי-ג'י" (1868-1912), חברת "אנרגיית נגויה" ניסתה להשתמש בכמות המים הרבה שבנהר קיסו כדי לייצר אנרגיה. אולם, התגלעו קשיים בבנייה בתקופה שבה הטכנולוגיה טרם התבססה, ובשל המיתון שלאחר מלחמת רוסיה-יפן היה גם קשה לגייס הון. תחנת הכוח הושלמה לבסוף בשנת 1911, חמש שנים לאחר שהוחל בבנייה.
הבנייה החלה בהתלהבות ומתוך הגישה שאם החברה תוכל לספק אנרגיה רבה לנגויה, אזי היא תשחק תפקיד בפיתוחה. אולם, העלויות הצטברו חיש מהר, והאריכו את הפרויקט. חברת "אנרגיית נגויה" איבדה את כוחה כחברה ולכשהסתיימה בניית התחנה, החברה נתכללה אל תוך חברת "אור חשמלי נגויה".
בעוד שכוונת הפרויקט הייתה להבדיל את החברה ממתחרותיה, בסופו של דבר, בנייתה של תחנת כוח זו החלישה את חברת "אנרגיית נגויה".
לאחר מכן, תחנת הכוח ב-יא-או-טסו תמכה בתעשיות המקומיות בעזרת אספקת אנרגיה, החל מתקופת "מיי-ג'י", דרך תקופת "טאישו" ועמוק אל תוך תקופת "שו-וואה", בתור תחנת הכוח מבוססת-המים, בהקף מלא, הראשונה של נהר קיסו, עד שהיא סיימה את עבודתה בשנת 1974. בשנת 1998, הבנין של תחנת הכוח, המכונות שנותרו, וכו' הוכרו בתור רכוש תרבותי-לאומי חשוב, בתור מקורות יקרי-ערך המספרים את סיפורה של האנרגיה ההידרו-חשמלית של יפן. בשנת 2007 האתר הוכר גם בתור "מורשת של מודרניזציה תעשייתית".

בתוך המוזיאון של תחנת הכוח הישנה של יא-או-טסו, בנוסף לתצוגה של גנרטור וטחנת מים, תמצאו גם לוחות המציגים את ההיסטוריה של תעשיית האנרגיה באזור זה, ואת הטכנולוגיה של תחנת הכוח של יא-או-טסו. קיים גם שחזור של האופן בו חיו האנשים לפני שתחנת הכוח החלה לפעול.
כמו כן, אומנויות עממיות משמשות כדי להציג את השינוי בחיי העיירה יא-או-טסו ובתעשייתה, עיירה בה האנשים חיו לצד נהר הקיסו.
ב-"פינת המידע של יא-או-טסו" תוכלו לראות תמונות של פסטיבלים ושל נופים עונתיים שעדיין קיימים באזור. המוזיאון מסייע לכם ללמוד לא רק אודות תחנת הכוח, אלא גם אודות העיירה יא-או-טסו.
נהר קיסו, הזורם מול המוזיאון, מציע נוף עשיר ושופע. ההרמוניה של נוף-המים תמיד שובה את לבבות המבקרים במקום. נוף נפלא זה עצמו מהווה סיבה מצוינת לבקר במוזיאון.

やおつMAP

つながる・やおつ

ב " #mikkeyaotsu " על Instagram
נסה לפרסם תמונה של יאוטסו !
みんなのmikke!をチェック

Wrapping Taxi